Kompletterande registrering av livsmedelsanläggning

LÄS MER

I och med en ändring i livsmedelsföreskrifterna behöver vi klassa om alla livsmedelsanläggningar inför 2024. För att kunna göra det behöver vi information om era verksamheter. I denna e-tjänst ska ni lämna information om verksamhetens storlek, samt ange alla aktiviteter som förekommer i er verksamhet.

Verksamheter som huvudsakligen producerar livsmedel (t.ex. bryggeri, produktion av sylt, praliner, snus, …) ska fylla i e-tjänst för tidigare led.

Verksamheter som huvudsakligen serverar/försäljer livsmedel till slutkonsument (livsmedelsbutik, restaurang, café, skolor, …) ska fylla i e-tjänst för sista led.

Om er verksamhet har båda delar (t.ex. kafferosteri och café eller produktion av praliner och butik) ska ni fylla i e-tjänsten för den del som har störst omfattning. Då kommer den mindre delen ingår i den stora.

Verksamheter som har dessutom dricksvatten från egen brunn ska fylla i e-tjänst för dricksvatten också.

Om ni har frågor kring detta, kan ni gärna mejla dem till yannick.leinweber@krokom.se, så kan jag hjälpa till med det.

Riskklassning av anläggningar och verksamheter från och med 2024

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa