Anmäla kontrollansvarig

LÄS MER

Förutsättningar

I många ärenden kan det krävas att du anmäler en kontrollansvarig. En kontrollansvarig är certifierad och finns att finna på Boverket. Du måste ha en överenskommelse med den du anmäler som kontrollansvarig i det aktuella ärendet.

Uppgifter att ha till hands

Bank-ID

För att lämna in uppgifter om din kontrollansvarige loggar du in med bank-ID. Eftersom att du loggar in med bank-ID kan du när som helst under din registrering spara och välja att fortsätta senare genom att gå in på ”Mina ärenden” längst upp på sidan.

Vad händer när du har skickat in uppgifter om kontrollansvarig?

Då kommer vi att skicka en bekräftelse till den anmälda kontrollansvarige. Vi kommer även att be denne höra av sig till oss om det är så att den inte har tagit på sig detta ärende. med uppgift om kontrollansvarig, kan du som sökande eller kontaktperson (ombud) göra det här.