Ansökan om medel för ideellt integrationsarbete

LÄS MER

Förutsättningar

Föreningar och ideella organisationer verksamma i Krokom som strävar efter att ge asylsökande och nyanlända en meningsfylld sysselsättning kan söka bidrag. Bidraget ska möjliggöra det ideella arbetet med integration och kan exempelvis användas till att bekosta transporter, läromedel och förtäring. Kommunen ersätter även privatpersoner som går introduktionsutbildningen; Handledare för övningskörning, under förutsättning att hen övningskör med minst en person ur målgruppen.

Varje förening eller ideell organisation kan få maximalt 10 000 kronor. Vid många ansökningar kommer bidraget att fördelas i relation till hur många asylsökande och nyanlända som bor på orten.

Vad händer sen?

Efter mottagen ansökan återkopplar handläggaren via epost om ca två veckor (under semestertider kan det dröja längre).

Följande behövs för e-tjänsten

  • BankID

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.  

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa