Anmälan av miljöfarlig verksamhet

LÄS MER

För handläggning av anmälan tas avgift ut enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. Kontakta bygg och miljöavdelningen för mer information. Anmälan ska skickas i god tid innan verksamheten startas. Med god tid menas minst sex veckor. Blanketten skickas via e-post till ecos@krokom.se eller via post till:
Krokoms kommun
Bygg- och miljöavdelningen
835 80 Krokoms kommun