Aktivitetsbaserad ersättning för äldre - närvarokort 65+

LÄS MER

Krokoms kommun kommer i ett tvåårigt försök införa ett aktivitetsbaserat stöd för äldre. Föreningar registrerade i kommunen kan söka stödet för aktiviteter som främjar äldres fysiska hälsa.

Att registrera sig som en förening i Krokoms kommun gör man via den här e-tjänsten

Frågor om e-tjänsten

Erika A Jonsson
erika.andersson@krokom.se