Ägarbyte - Vatten och Renhållning

LÄS MER

Om du har sålt, gett bort som gåva eller ärvt en fastighet där det finns hus för bostadsändamål måste ägarbytet anmälas till Vatten och Renhållning, eftersom kommunen inte får någon information om förändringen från Lantmäteriet eller Skatteverket.

Observera att säljaren är betalningsskyldig fram till dess ägarbytet är inskrivet (alternativt när handläggningen är klar) hos Lantmäteriet. Säljaren kommer då att få en flyttfaktura/slutfaktura där avgifterna korrigeras utifrån köpedatumet och köparen börjar debiteras. Observera att handläggningen hos Lantmäteriet kan ta några månader.

Det är alltid fastighetsägaren som är betalningsansvarig för de kostnader som uppkommer på fastigheten gällande vatten och renhållning. Vi fakturerar inte hyresgäster. 

Adressändring gör du om du exempelvis byter efternamn eller flyttar och detta anmäls då i e- tjänst Adressändring

 

Frågor om e-tjänsten

Kundcenter
kundcenter@krokom.se
0640 161 00

Följande behövs för e-tjänsten

  • Avläsningsvärde från vattenmätare om fastigheten har kommunalt vatten
  • Adressuppgifter till både säljare och köpare

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa