Ägarbyte - Vatten och Renhållning

LÄS MER

Vid arv, gåva eller försäljning av en fastighet måste ägarbytet anmälas till Vatten och Renhållning, eftersom kommunen inte får någon information om förändringen från Lantmäteriet eller Skatteverket. 

När ägarbytet är registrerat spärras all fakturering i vårt verksamhetssystem. 

Kom ihåg att söka lagfart

När du köpt, fått eller ärvt en fastighet eller tomträtt ska du inom tre månader ansöka om lagfart. 

Vad händer sedan?

Vatten och renhållning bevakar ditt ärende hos Lantmäteriet och när lagfarten har registrerats kommer vi att skriva över abonnemanget på den nya ägaren och slutfaktura kommer att skickas. Avgifterna korrigeras utifrån köpedatumet och nya ägaren börjar debiteras.
Det är alltid lagfaren ägare som är avgiftsskyldig för de kostnader som uppkommer på fastigheten gällande vatten och renhållning. Vi fakturerar inte hyresgäster. 

Adressändring gör du om du exempelvis byter efternamn eller flyttar och detta anmäls då i e- tjänst Adressändring

 

Frågor om e-tjänsten

Kundcenter
kundcenter@krokom.se
0640 161 00

Följande behövs för e-tjänsten

  • Avläsningsvärde från vattenmätare om fastigheten har kommunalt vatten
  • Adressuppgifter till både säljare och köpare

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa