Ansökan egen avloppsanläggning

LÄS MER

Om du ska installera ett enskilt avlopp så måste du ansöka om tillstånd från kommunen. Det gäller både vattenklosett (WC) och bad, disk och tvättvatten (BDT). Du behöver även tillstånd om du ska koppla på en till byggnad tex Attefall, garage, gäststuga mm på en befintlig anläggning. Detta gäller även om du skapar en till lägenhet i en befintlig byggnad, eftersom avloppsmängden då ökar. Det är dock mycket viktigt att anläggningen klarar av att ta emot det nya avloppsvattnet.

En avloppsanläggning är normalt dimensionerad för fem personer. En gammal anläggning har inte samma kapacitet som en ny, vilket innebär att den kanske inte klarar fem personer som den ursprungligen är byggd för. Infiltrationens förmåga att ta emot avloppsvatten avtar med åldern/användning. En normal livslängd är max 20 år.