Förändringar i ägar- och ledningskretsen för fristående förskola

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER
Krokoms kommun ansvarar för att godkänna och utöva tillsyn för fristående förskolor och vissa fritidshem.
Från och med 2019 ska kommunen även göra en ägar- och ledningsprövning.
Det innebär att godkännande lämnas om enskild:
•         har ekonomiska förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för verksamheten
•         genom erfarenhet eller på annat sätt har förvärvat insikt i de föreskrifter som gäller för verksamheten
•         i övrigt har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen.
 Vidare krävs att den enskilde i övrigt bedöms lämplig (Skollagen 2010:800 2 kap 5 § och 26 kap 4 §).
 
Kraven på ägare och ledning ska inte bara vara uppfyllda vid start utan löpande.
 
Bedömning av ekonomiska förutsättningar och ägar- och ledningsprövning ska genomföras på alla personer som ansöker att få starta enskild verksamhet eller förändra befintlig verksamhet.
 
Prövningen ska även genomföras på ny styrelse i befintlig verksamhet i det fall nya styrelsemedlemmar tillkommit.

Frågor om e-tjänsten

Lena Stener Thörnlund
barn-utbildning@krokom.se
0640-161 00

Personuppgiftsansvarig

Barn- och utbildningsnämnden
barn-utbildning@krokom.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa