Egenkontrollprogram vid försäljning av tobak och liknande produkter

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Du som tänker sälja tobak eller liknande produkter ska utöva egenkontroll över att försäljningen sker i enlighet med bestämmelserna i lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter. Du ska dokumentera kontrollen av verksamheten i ett egenkontrollprogram som är anpassat för din verksamhet. Det är näringsidkaren, det vill säga du som äger verksamheten, som ansvarar för att det finns ett egenkontrollprogram.

Programmet bör bland annat beskriva försäljningsställets rutiner för att kontrollera ålder, marknadsföring och märkning av tobaksvaror. Ett egenkontrollprogram fungerar som ett stöd för dig som näringsidkare i egenkontrollen och är ett viktigt underlag för kommunen vid en tillsynskontakt. När du ansöker om tillstånd för försäljning av tobak och liknande produkter

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa