Anmälan om husbehovstäkt enligt 9 kap 6 § miljöbalken

LÄS MER

Täkt för markinnehavarens husbehov av mer än 10 000 ton berg eller naturgrus, tot. uttagen mängd.

OBS ! (Samråd enligt 12 kap 6 § miljöbalken krävs vid täkt av 10 000 ton eller mindre av berg eller naturgrus, tot. uttagen mängd, eller moräntäkt, vilket sker hos Länsstyrelsen).