Adressändring - Vatten och Renhållning

LÄS MER

Vatten och Renhållning får ingen information från Skatteverket om adressändring. Du måste själv meddela oss om ändringen.

Adressändring gör du om du exempelvis byter efternamn eller flyttar. Om ni är fler delägare till en fastighet och vill ändra vem fakturan ska gå till handlar det också om en adressändring. Vi kan skicka fakturan till den ni väljer, men alla delägare är solidariskt betalningsansvariga för de kostnader avseende vatten och renhållning som uppkommer på fastigheten.

Om du vill att fakturor gällande ett dödsbo ska gå till en tillfällig adress kan vi lägga in en c/o-adress.

Gäller det ett ägarbyte använd e-tjänsten Ägarbyte

 

Frågor om e-tjänsten

Kundcenter
kundcenter@krokom.se
0640 161 00

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa