Ansökan om Samarbetssamtal

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Förutsättningar

Om ni som föräldrar behöver hjälp med att komma överens om vårdnad, boende, umgänge och frågor gällande ekonomi för era gemensamma barn, kan ni ansöka om samarbetssamtal. Syftet med samarbetssamtal är att ni som vårdnadshavare/föräldrar ska kunna samarbeta kring barnet/barnen och hitta bra lösningar som ni båda kan acceptera. Samtalen fokuserar på föräldraskapet, inte på att förmå föräldrar att leva tillsammans.

Samtalen är inriktade på: 

  • Hur barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna bäst tillgodoses
  • Barnets behov i övrigt
  • Framtiden
  • Föräldrarnas samarbetsförmåga och att en lösning nås

Samarbetssamtalen är frivilliga, kostnadsfria och sker under sekretess. En förutsättning för samarbetssamtal är att ni båda två är villiga att delta.

Vad händer sen?

När första föräldern fyllt i sina personuppgifter och barnets uppgifter skickas ett mail till den andra föräldern om begäran om signatur.  Den andre föräldern har 14 dagar på sig att signera begäran. När begäran är signerad av båda parter kommer socialtjänsten att kontakta er båda för att komma överens om lämplig tid för samaretsavtal.

 

Det krävs två signeringar med e-legitimation för den här tjänsten. Den som ansöker signerar när tjänsten avslutas, därefter skickas ett mejl till den medsökande som får signera. När båda vårdnadshavarna/föräldrarna har signerat skickas ansökan till Öppna enheten. Därefter kommer en behandlare att kontakta er inom två veckor. Då bokas tid till ett enskilt samtal med behandlare för att därefter boka in gemensamma samtal.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • E-postadress till båda vårdnadshavare/föräldrar

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa