Ansökan om plats i förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

LÄS MER

Om din din ansökan gäller förskola ska du ange tre alternativ. Är det fullt på ditt förstahandsval erbjuder vi en annan plats. Då kan du stå kvar i kö till ditt förstahandsval. Vi har inget system för förtur. Om du vill byta förskola för ditt barn skickar du in en ny ansökan.

Gäller din ansökan fritidshem får ditt barn plats på det fritidshem som ligger vid skolan, om du inte har andra önskemål.

Du som har skyddade personuppgifter ska inte använda e-tjänsten. Kontakta barn-utbildning@krokom.se för att få hjälp med ansökan.

 

Samisk förskola
Krokoms kommun ingår i ett samiskt förvaltningsområde. Vårdnadshavare som önskar förskoleverksamhet på samiska kan ansöka om det i denna e-tjänst. I dag bedrivs förskoleverksamhet på samiska på Änge förskola i Ängeområdet, samt på Vikebo förskola i Föllingeområdet.