Ansökan om plats i förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

LÄS MER

I din ansökan ska du ange tre alternativ för önskad förskola. Är det fullt på ditt förstahandsval erbjuder vi en annan plats. Då kan du stå kvar i kö till ditt förstahandsval. Vi har inget system för förtur.
Om du vill byta förskola för ditt barn lämnar du in en ny ansökan.