Söka bygglov och andra ärenden

LÄS MER

Förutsättningar

Du kan ansöka och anmäla följande byggärenden:

 • Bygga nytt
 • Bygga till
 • Inglasning av befintlig balkong/uteplats
 • Skyltar
 • Bygga ny attefallsbyggnad
 • Attefallsåtgärder
 • Ändring av eller i befintlig byggnad
 • Eldstad
 • Rivningslov eller Marklov
 • Förhandsbesked
 • Strandskyddsdispens

 
Avgift

Vi tar ut en avgift för handläggning av din ansökan om bygglov och det är du som söker som ansvarar för att fakturan betalas. 

Arkiv

Vi har ett bygglovsarkiv där det finns möjlighet att söka fram äldre ritningar på olika fastigheter. Är du intresserad av det får du höra av dig till Kundcenter. 

Uppgifter att ha till hands

BankID

För att använda vår e-tjänst för att söka bygglov och andra åtgärder loggar du in med bank-ID. Eftersom du loggar in med bank-ID kan du när som helst under din registrering spara och välja att fortsätta senare genom att gå in på Mina ärenden längst upp på sidan.

Ska du söka för ett företag kommer du att fylla i företagets uppgifter, men du måste logga in med ditt personliga bank-ID för att det ska vara möjligt att signera och följa ärendet. Du som loggar in blir därmed kontaktperson i företagets ärende.

Fastighetsbeteckning

När du lämnar in ett ärende till oss så vill vi att du anger en fastighetsbeteckning där du ska göra din åtgärd.

Information om det du vill göra

För att vi ska kunna hantera ärendet du skickar in behöver vi information från dig. Beroende på den åtgärd du vill göra begär vi in olika uppgifter som ytor och färgsättning med mera.

Ritningar 

För att vi ska kunna handlägga din ansökan behöver du bifoga ritningar och handlingar här i e-tjänsten. Ritningarna du bifogar ska vara fackmannamässigt utförda.
E-tjänsten kommer att hjälpa dig på vägen med vilka handlingar du ska lämna in beroende på vilken åtgärd du vill göra.

Vad händer när du har skickat in ärendet?

Ansökan tas emot av bygg- och miljöavdelningen och blir fördelad till en handläggare. Vi kommer att kontakta dig via angiven e-postadress under tiden vi handlägger ditt ärende. 

Bygglovsprocessen

Här hittar du information om bygglovsprocessen och vad som kommer att ske under handläggningen av ditt ärende.