Lämna svar vid hörande av grannar och sakägare

LÄS MER

Förutsättningar

Vi har skickat ut en fråga till dig eftersom att åtgärden som din granne vill göra antingen strider mot gällande detaljplan eller ligger utan för detaljplanelagt område. När du loggar in finns grannehörandet vi har skickat ut till dig tillsammans med tillhörande handlingar tillgängligt.

Uppgifter att ha till hands

Bank-ID

För att lämna in ditt svar loggar du in med bank-ID. Eftersom att du loggar in med bank-ID kan du när som helst under din registrering spara och välja att fortsätta senare genom att gå in på ”Mina ärenden” längst upp på sidan.

Vad händer när du har skickat in ditt svar?

När alla svar har kommit in och tiden för grannehörandet gått ut kommer handläggaren att göra en bedömning utifrån de svar som kommit in och de regler som gäller för just den fastigheten. Handläggaren kommer då att göra ett ställningstagande om man kan ge bygglov i ärendet eller inte.