Ansökan om att starta fristående verksamhet

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Starta enskild driven verksamhet
Om du vill starta en enskild driven verksamhet i Krokoms kommun behöver du först ansöka om godkännande och rätt till bidrag.
Du som vill starta fristående grundskola, förskoleklass eller fritidshem söker tillstånd hos Skolinspektionen.
Du som vill starta fristående förskola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet söker tillstånd hos Krokoms kommun.


Vem kan driva fristående skolverksamhet?
Huvudman för fristående verksamhet kan vara ett aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag, en förening, ett registrerat trossamfund eller en stiftelse. Även du som enskild person kan starta en fristående skolverksamhet.


Vilka regler finns?
Skollagen ställer krav på verksamheten. Det ställs också särskilda miljökrav på skollokaler och livsmedelshantering.
Krokoms kommun har även tagit fram Regler för godkännande och rätt till bidrag för enskild driven verksamhet som beskriver vilka regler som gäller för enskilda huvudmän och hur man går tillväga vid ansökan.


Ansökningsförfarande
Ansökan gör du via denna E-tjänst. På steget ”Dokumentation” finns anvisningar för vad som krävs för att en ansökan ska anses komplett.
Ansökan med bilagor ska du skicka in senast 6 månader före startdatum.
Handläggningstiden ska vara högst fyra månader, beräknat från att ansökan är komplett.
Om du avser att bedriva flera verksamheter ska du ansöka om godkännande för varje verksamhet.
Det ankommer på dig som sökande att lämna tillräckliga uppgifter för att myndigheten ska kunna pröva om kraven för att bevilja en ansökan är uppfyllda.


Vad händer med min ansökan?
När ansökan har kommit in görs en bedömning utifrån de regler som finns och du får ett beslut. Det kan ta fyra månader innan beslut fattas. Du bör därför planera din ansökan i god tid före den tänkta starten av verksamheten.

Frågor om e-tjänsten

Lena Stener Thörnlund
barn-utbildning@krokom.se
0640-16100

Personuppgiftsansvarig

Barn- och utbildningsnämnden
barn-utbildning@krokom.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa