Anmälan om installation av oljeavskiljare

LÄS MER

Att installera oljeavskiljare är anmälningspliktigt enligt både Miljöbalken (1998:808) samt Plan- och Bygglagen (2010:900).

Vilka verksamheter bör installera en oljeavskiljare
• Dessa verksamheter behöver normalt sett en oljeavskiljare:
• Fordonstvättar och bilvårdsanläggningar
• Bensin- och tankstationer
• Verkstäder med golvavlopp (motor- och servicehallar, måleri- och sprutlackeringshallar)
• Maskinhallar med golvavlopp
• Parkeringshus
• Större utomhusparkering på hårdgjorda ytor
• Spolplattor
• Större garage med golvavlopp
• Olje- och kemikaliedepåer

Även andra verksamheter kan behöva oljeavskiljare. Kontakta Krokoms kommun om du är osäker på om du behöver installera en ny oljeavskiljare.