Råd och stöd, 5 samtal - familj

LÄS MER

Förutsättningar

Är du förälder eller annan nära anhörig till barn mellan 0-17 år och upplever behov av att prata om utmaningar i föräldrarollen, erbjuder vi upp till fem råd- och stödsamtal. Samtalen utgår från vad du vill prata om och vi gör ett gemensamt upplägg som passar din familj. Vi kan även träffa barnet/ungdomen för samtal. Om behov finns av annat stöd hjälper vi er vidare.

  • Samtalen är kostnadsfria.
  • Samtalen omfattas av sekretess och sker utan journalföring.
  • Vi omfattas av anmälningsskyldighet vilket innebär att vi enligt lag är skyldiga att anmäla till socialtjänsten om vi misstänker att ett barn far illa.
  • Tolk tillgodoses om du har behov av det.

Vad händer sen?

Vi kontaktar dig via telefon inom två veckor. Ibland kan det förekomma väntetid innan samtalen påbörjas.  Är det akut ber vi dig kontakta Social beredskap, mer information finns här.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa