Uppsägning av plats på kommunal förskola eller fritidshem

LÄS MER

Om ditt barn ska sluta på förskolan eller fritidshemmet måste du säga upp platsen. Uppsägningstiden är två månader och den räknas från den dag uppsägningen kommer in.

Om ditt barn går på fristående förskola kan du inte använda denna e-tjänst. Kontakta förskolan direkt i stället.