Ansökan om grävtillstånd

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Grävning i offentlig mark

Ansökan om grävtillstånd ska lämnas in i god tid innan planerad start av arbetet.

För att få gräva i offentlig mark krävs ett tillstånd, ett grävtillstånd, som söks hos kommunens samhällsbyggnadsförvaltning, plan- och fastighetsavdelning, och behandlas i samråd med den sökande.

Offentlig mark definieras i ordningslagen som allmänna vägar, gator, torg, allmän platsmark, parker och andra platser som i kommunens detaljplaner redovisas som allmän.

Direktiven återfinns i Föreskrifter för arbeten på kommunal mark.

 

Frågor om e-tjänsten

Kundcenter
kundcenter@krokom.se
0640 161 00

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa