Inkomstuppgift förskola och fritidshem

LÄS MER

Här anmäler du inkomstuppgift. Det är hushållets gemensamma inkomst före skatt som ligger till grund för avgiften för plats på förskola och fritidshem.