Ansökan om bygdemedel

LÄS MER

Dokument som kan bifogas ansökan

Tänk på att innan du påbörjar din ansökan bör ha eventuella bilagor tillgängliga som ska eller kan bifogas elektroniskt. Mer information och mallar för bilagor hittar du på din Länsstyrelses hemsida.

Obligatoriska bilagor om en förening är sökande:

 • Mötesprotokoll angående ansökan om bygdemedel
 • Bestyrkt protokollsunderlag med uppgift om behörig firmatecknare
 • Verksamhetsberättelse
 • Kort historik om föreningen
 • Detaljerad kostnadsberäkning

 

Obligatoriska bilagor om en kommun är sökande:

 • Detaljerad kostnadsberäkning
 • Projektplan som tydligt visar hur investeringen/projektet ska finansieras i sin helhet

 

Kan behöva bifogas (förening och kommun):

 • Projektplan som tydligt visar hur investeringen/projektet ska finansieras i sin helhet
 • Offerter vid större investeringar
 • Beskrivning av effekter på miljö, folkhälsa och mänskliga rättigheter
 • Annat dokument

 

Elektroniskt inskick eller inskick per post

Du kan skicka in din ansökan elektroniskt och får då också möjlighet att bifoga ett eller flera dokument elektroniskt om de har filformatet PDF, TIF eller JPG.