Medborgarförslag - lämna in

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Medborgarförslag

Du som är folkbokförd i Krokoms kommun kan lämna ett medborgarförslag till kommunfullmäktige. Rätten gäller även barn och ungdomar samt personer med utländsk bakgrund som ännu inte fått kommunal rösträtt.

Det skriftliga, undertecknade förslaget kan lämnas av en enskild person eller av flera kommuninvånare gemensamt. Ärendet kommer att beredas i kommunfullmäktige eller någon annan nämnd.

Medborgarförslaget får inte vara rasistiskt, kränkande, odemokratiskt eller strida mot lag eller annan författning. Det får inte heller handla om personärenden eller myndighetsutövning mot enskild. Fullmäktiges presidium kan avvisa ett förslag som inte följer reglerna.

 

Ditt förslag blir en offentlig handling

Ett inlämnat medborgarförslag blir en offentlig handling vilket betyder att vem som helst får läsa den.
 

Vad händer med ditt medborgarförslag?

När ditt förslag har kommit in till kommunen, anmäls det på närmast följande fullmäktigesammanträde. Fullmäktige kan välja att lämna ditt förslag till en särskild nämnd för att den ska bereda och ta beslut i ärendet.
 
Efter fullmäktiges sammanträde får du veta på vilket sätt ditt förslag kommer att behandlas.
 
När ditt ärende ska behandlas får du vara med och mycket kort argumentera för ditt förslag. Förslaget måste samla en politisk majoritet för att få bifall.
 
Tänk på att personuppgifter, e-postadresser, mobilnummer med mera blir offentliga. Med påskrift godkänner du behandling och lagring av detta, diarieföring och eventuell visning på kommunens webbplats.

Följande behövs för e-tjänsten

  • Folkbokförd i Krokoms kommun
  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa