Specialkost inom förskola, grundskola

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER
Vi erbjuder specialkost utifrån medicinska, fysiska och psykiatriska funktionshinder samt i möjligaste mån anpassad kost av etiska, religiösa och kulturella skäl. För att säkerställa att barnet, eleven får rätt kost, serveras specialkost av medicinska skäl endast till de som har ett aktuellt läkarintyg.

Krav på läkarintyg för specialkost av medicinska skäl
Från och med höstterminen 2020 behöver de barn och elever som är i behov av specialkost av medicinska skäl visa upp ett läkarintyg där det framgår vilken typ av kost som barnet behöver. Intyget behöver vi för att säkerställa att ditt barn får rätt mat.

Hur gör jag för att få ett läkarintyg?
Kontakta Barnmottagningen på Östersunds sjukhus för att få en bedömning och ett intyg. Du kan också kontakta din hälsocentral för att få en remiss till Barnmottagningen.

Behövs intyg vid laktosintolerans?
Inget läkarintyg behövs vid laktosintolerans då vi tillämpar begreppet ”2-gramsgränsen”. Det innebär att mängden laktos i en portion av en viss maträtt får uppgå till max 2 gram. Om en maträtt innehåller mer än 2 gram laktos per portion erbjuds laktosfri kost.

 

Frågor om e-tjänsten

Kundcenter
kundcenter@krokom.se
0640 161 00

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa