Ansökan om trafikanordningsplan (TA-plan)

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Trafikanordningsplan (TA-plan) är ett samlingsnamn på de krav som gäller för hur vägmärken, trafik- och skyddsanordningar ska anordnas och placeras vid ett vägarbete eller en markupplåtelse. Du måste skicka in en ansökan om TA-plan när din verksamhet på offentliga platser kommer påverka trafiken på något sätt.

Ansökan ska innehålla:

  • Tydlig beskrivning av arbetsplatsen och dess planerade avstängningar/trafikanordningar
  • Visa hur stor avstängningen är samt kvarvarande yta av gata och/eller gång- och cykelbana
  • En karta eller ritning med måttangivelser och referenspunkter till fastigheter eller gatukorsningar
  • Utmärkningar och skyddsanordningar som kommer att användas
  • Visa hur trafikanterna kommer påverkas

Observera att TA-plan måste lämnas in i god tid. En TA-plan måste vara godkänd av samhällsbyggnadsförvaltningens handläggare innan arbetet får påbörjas.

Kolla gärna exempel på godkänd TA-plan här

 

 

Frågor om e-tjänsten

Kundcenter
kundcenter@krokom.se
0640 161 00

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa