Delad plats förskola och fritidshem

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Föräldrar som bor på olika adresser och har gemensam vårdnad om barnet kan båda två vara innehavare av barnets plats på förskola eller fritidshem. Förutsättningen är att barnet har växelvis boende och att båda föräldrarna har behov av barnomsorg.

Genom att anmäla delad plats får föräldrarna varsin faktura. Avgiften beräknas på den gemensamma inkomsten i respektive förälders hushåll. De sammanlagda avgifterna för de två hushållen får inte överstiga högsta avgiften för en barnomsorgsplats. Delad plats gäller från och med den första i nästkommande månad, om inget annat är överenskommet.

Som platsinnehavare är du ansvarig för schemaändringar och uppsägning. Du har även betalningsansvar för din del av platsen.
Om du inte betalar avgiften riskerar du att din del av barnets plats blir avslutad.

För att du ska få rätt barnomsorgsavgift behöver du även lämna uppgifter via e-tjänsterna:

Denna e-tjänst kräver att båda vårdnadshavarna har e-legitimation. Efter slutförd anmälan skickas ett meddelande via e-post till båda vårdnadshavarna. Barnets andra vårdnadshavare behöver logga in och signera för att anmälan ska vara fullständig.

Frågor om e-tjänsten

Gunilla Granström
barn-utbildning@krokom.se
0640-161 00

Personuppgiftsansvarig

Barn- och utbildningsnämnden
barn-utbildning@krokom.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa