Ansökan anslag folkbildning

LÄS MER

Folkbildningsarbetet är fritt och frivilligt. Detta innebär en frihet för studieförbunden att själva forma sina mål och sin verksamhet.

Kommunens stöd ger studieförbunden möjlighet att, utifrån respektive förbunds idémässiga förankring, i demokratiska former bedriva och främja folkbildning och kulturverksamhet av god kvalitet i kommunen.

Frågor om e-tjänsten

Louise Öhnstedt
louise.ohnstedt@krokom.se
0640 161 00

Personuppgiftsansvarig

Louise Öhnstedt
louise.ohnstedt@krokom.se