Servicesamtal för missbruk och beroende

LÄS MER

Förutsättningar

Om du är 18 år eller äldre och har behov av stöd och rådgivning i din situation erbjuder vi fem servicesamtal. 
Samtalen vänder sig till dig med riskbruk, missbruk och/eller beroende samt till dig som genomfört behandling och är i behov av en kortare repetition. Samtalen utgår från vad du vill prata om och tillsammans gör vi ett upplägg som passar dig och din situation. Om behov finns för fortsatt eller annat stöd hjälper vi dig vidare.

  • Samtalen är kostnadsfria
  • Samtalen omfattas av sekretess och sker utan journalföring
  • Vi omfattas av anmälningsskyldighet vilket innebär att vi enligt lag är skyldiga att anmäla till socialtjänsten om vi misstänker att ett barn far illa.
  • Vi hjälper dig med tolk om du har behov av det.

Vad händer sen?

Vi kontaktar dig via telefon inom två veckor. Ibland kan det förekomma väntetid innan samtalen påbörjas.  
 

 

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi hämta information om person- och kontaktuppgifter till dig.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information. Detta kan du hitta under Mina sidor.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa