BoM - Inventering - underspända takstolar

LÄS MER

Statens haverikommission har gått ut med att underspända takstolar kan vara en säkerhetsrisk. Vårt uppdrag är att identifiera om det finns byggnader med underspända takstolar i kommunen och säkerställa följande:

  • Tillse att en bedömning av takkonstruktionens bärförmåga, särskilt med avseende på instabilitet, genomförs på aktuella byggnader.
  • Tillse att det kontrolleras att byggnadens bärande struktur är utförd i enlighet med konstruktionsritningarna.
  • Tillse att möjliga brottsmekanismer analyseras och att identifierade problem med instabilitet i konstruktionen åtgärdas.
  • Kontrollera att fastighetsägare och byggnadsförvaltare har rutiner för snöskottning av taken på aktuella byggnader.

 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa