Egentillsyn av Enskilt avlopp

LÄS MER

I Krokoms kommun finns ca 3500 fastigheter som ha ett enskilt avlopp.

Bygg- och miljönämnden är tillsynsmyndighet över enskilda avlopp.
Det är dock varje fastighetsägares eget ansvar att ha tillräckligt kunskap om funktionen av sitt avlopp och att gällande lagstiftning följs.

Under de senaste åren har Bygg- och miljönämnden haft ett samarbete med entreprenören som utför avvattning/slamtömning. Alla slamavskiljare som tömdes kontrollerades av slamtömnings entreprenör. Avvikelser kopplad till slamavskiljarens funktion och konstruktion rapporterades till Bygg- och miljönämnden. Vi kommunicerade dessa till fastighetsägare. Totalt är det ca 500 fastigheter per år som ha avvikelser kopplad till deras slamavskiljare.

Under 2019 gjorde medarbetare från Bygg-och miljönämnden egna inspektioner där man tittade på hela anläggningen inte enbart slamavskiljaren. Ca 50 enskilda avlopp, som ligger nära Storsjön, inspekterades. Urvalet gjordes genom att kontrollera om giltigt tillstånd finns, anläggningens ålder, eventuella klagomål samt avvikelser från slamtömmaren. Under de närmaste åren kommer Bygg- och miljönämnden fokusera ännu mer på tillsyn av enskilda avlopp.

Syftet med tillsynen är att säkerställer att allas enskilda avlopp fungerar och uppfyller dagens krav på rening. Detta är viktigt för att skydda dricksvatten och ytvatten från smittoämnen och förorening.

Om en inspektör från Bygg- och miljönämnden skulle utföra platsbesök och kontrollera alla 3500 anläggningar som finns i kommunen skulle detta ta flera år. Samtidigt blir det högre tillsynsavgifter för varje fastighetsägare.
Bygg och miljönämnden vill därför erbjuda varje fastighetsägare med enskilda avlopp att själv utföra en kontroll på anläggningen och skicka in uppgifter om den till oss. Inspektörer från Bygg- och miljönämnden kan då fokusera på det anläggningar som inte vill utföra kontrollen själv.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa