Anmälan - Hygienisk behandling eller bassängbad

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Den här e-tjänsten gäller för dig som planerar att starta verksamhet i Krokoms kommun.

Om du planerar att starta en verksamhet med fotvård, akupunktur, piercing, tatuering eller andra behandlingar där du använder stickande eller skärande instrument eller bassängverksamhet måste du i förväg anmäla detta till Bygg- och miljönämnden i Krokoms kommun.

Alla som bedriver verksamhet är enligt miljöbalken skyldiga att kontrollera sin verksamhet genom egenkontroll. Egenkontroll är ett verktyg för att se till att verksamheten lever upp till miljöbalkens krav. Syftet är att bedriva ett systematiskt och förebyggande arbete för att skydda människors hälsa och miljön. Exempel på områden som ska ingå i en egenkontroll är hygien, städ och avfall.

Bilagor som ska bifogas anmälan

  • Planritning över lokalen som visar lokalens yta, utformning och rumsfördelning/användningssätt
  • Ritning som visar placering av ventilationsdon med till- och frånluftsflöden angivna

Skicka bilagorna digitalt via e-tjänsten eller till:

Bygg- och Miljöavdelning
Krokoms Kommun
Offerdalsvägen 8
835 80 Krokom

Information om avgift

En avgift tas ut för handläggning av anmälan. Den baserar sig på kommunens fastställda taxa.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa