Ansöka om ledighet för deltagande i kulturskola

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du ansöka om ledigt för elev som går på Kulturskolan.

Av 7 kap. 18 § Skollagen följer att en skolpliktig elev får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Enligt 7 kap. 17 § skollagen (2010:800) gäller det även elever som önskar delta i den kommunala kulturskolans verksamhet under skoldagen. De behöver alltså ansöka om ledighet för att delta i kulturskolans verksamhet under skoldagen och rektorn behöver göra en samlad individuell bedömning.

När du skickar in denna ansökan så hamnar den hos rektor för godkännande. En sammanvävd bedömning om det passar sig att eleven är ifrån just den lektionen görs i beslutet.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa