Avfallshämtning

LÄS MER

Vi hämtar skrymmande avfall, trädgårdsavfall, latrinkärl och farligt avfall. 
Vi hämtar endast sorterat avfall från privata hushåll. Hämtning utförs inom cirka 14 dagar. Avfallet ska placeras utomhus på fastigheten vid farbar väg. En avgift enligt gällande taxa utgår.

 

Frågor om e-tjänsten

Kundcenter
kundcenter@krokom.se
0640 161 00

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa