Ansökan om slutbesked

LÄS MER

Har du byggt klart?
Då är det dags för dig som sökande, kontaktperson (ombud) eller kontrollansvarigatt att meddela oss att byggprojektet är avslutat. Innan du får börja använda din byggnad måste du ha ett slutbesked.

Förutsättningar

I ditt startbesked står det vilka handlingar du ska lämna in när du lämnar in din ansökan om slutbesked.

Uppgifter att ha till hands

Bank-ID

För att lämna in dina handlingar loggar du in med bank-ID. Eftersom att du loggar in med bank-ID kan du när som helst under din registrering spara och välja att fortsätta senare genom att gå in på ”Mina ärenden” längst upp på sidan.

Handlingar

Du behöver ha alla handlingar som enligt tidigare beslut i ärendet ska lämnas in tillgängliga i digitalt format.

Vad händer när du har skickat in ansökan om slutbesked?

Vi kommer att gå igenom de handlingar du lämnar in. Då gör vi bedömningen om byggnaden/byggnadsdelen kan börja användas och slutbesked utfärdas. Om vi saknar något för slutbesked kommer vi att höra av oss till dig.