Ansökan om informationssamtal för vårdnadshavare - innan ni framställer ett yrkande om vårdnad, boende eller umgänge i domstol

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Förutsättningar

För att ansöka om informationssamtal fyll i nedanstående formulär eller kontakta individ- och familjeomsorgens reception och begär att får prata med familjerätten.

  • Informationssamtalet hålls av hand­läggare på familjerätten och huvudregeln är att båda föräldrar ska delta
  • Barn deltar inte
  • Samtalet ska hållas så snart som möjligt efter att ni föräldrarna har ansökt och senast inom fyra veckor från ansökan
  • Samtalet är kostnadsfritt

Efter utfört samtal erhåller ni föräldrar ett intyg där det framkommer att ni deltagit i samtal samt vad samtalet handlat om. Det intyget ska sedan lämnas in till domstol vid en stämnings­ansökan om vårdnad, boende och umgänge.

Vad händer sen?

Efter utfört samtal erhåller ni föräldrar ett intyg där det framkommer att ni deltagit i samtal samt vad samtalet handlat om. Det intyget ska sedan lämnas in till domstol vid en stämnings­ansökan om vårdnad, boende och umgänge.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • E-postadress till båda vårdnadshavare/föräldrar

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa