Orosanmälan till socialtjänsten vid misstanke eller kännedom om att barn far illa

LÄS MER

Att anmäla
Vissa myndigheter och yrkesverksamma är skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa. Även privatpersoner som får kännedom om eller misstänker att ett barn mår dåligt bör anmäla detta till socialnämnden. Som privatperson har du möjlighet att vara anonym när du gör en orosanmälan. Om du väljer att uppge ditt namn kan socialtjänsten inte garantera din anonymitet. 

Vad händer sedan?
Efter att en anmälan inkommit gör socialtjänsten en bedömning om hur man ska gå vidare med uppgifterna i anmälan. Som privatperson har du inte möjlighet att få information om denna bedömning eller få återkoppling på hur socialtjänsten hanterar anmälan. Om din oro kvarstår efter att du har anmält bör du göra en ny anmälan. All personal inom socialtjänsten arbetar under sekretess och inga uppgifter lämnas ut till obehöriga.

Om du är osäker på om, hur eller vad du ska anmäla kan du alltid kontakta Individ- och familjeomsorgen på tfn: 0640 - 16 282. 

VIKTIGT! Din anmälan handläggs under vår bemanningstid, vardagar mellan kl. 08.00 - 17.00. Det betyder att om anmälan inkommer under annan tidsangivelse än denna så handläggs den så snart vi är bemannade. Är ditt ärende akut och inte kan avvaktas? Kontakta i sådana fall SOS Alarm.

 

 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa