Blanketter för bygg- och rivningsåtgärder

LÄS MER

Här finns blanketter för byggåtgärder till dig som inte vill eller kan använda e-tjänsterna.

  • Anmälan ajourhållning lägenhetsregister - flerbostadshus inklusive specialbostäder
  • Anmälan ajourhållning lägenhetsregister - småhus inklusive fritidshus
  • Anmälan ej bygglovspliktig åtgärd
  • Anmälan kontrollansvarig
  • Ansökan bygglov, marklov, rivningslov
  • Ansökan om förhandsbesked

Vill du hellre använda våra smidiga e-tjänster så hittar du dem här.