Anmälan om lagring som en del av att samla in avfall

LÄS MER

Anmälan om lagring av annat avfall än farligt avfall om den totala avfallsmängden är större än 10 ton men högst 10 000 ton vid något enskilt tillfälle. Ska avfallet användas för bygg- eller anläggningsändamål får 30 000 ton lagras vid varje enskilt tillfälle (kod 90.40)