Redovisning av insats för kontaktperson, kontaktfamilj och familjehem IFO

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Förutsättningar

Den här e-tjänsten är till för dig som är kontaktperson eller kontaktfamilj avseende närvarorapportering samt reseersättning.
Som familjehem avser tjänsten överenskommen reseersättning.
Du skickar en rapport per månad och per barn senast 3e nästkommande månad.
Möjligheten att skicka blanketter via post kvarstår. Blanketter och svarskuvert tillhandahålls av Socialtjänsten IFO 0640 16283.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa