Komplettera ditt pågående byggärende

LÄS MER

Förutsättningar

Bygg- och miljöavdelningen har antingen bett dig att komplettera med fler handlingar eller om du kommit på att du vill skicka in fler handlingar i ditt byggärende.

Uppgifter att ha till hands

Bank-ID

Handlingar

Alla handlingar som du ska lämna in i ditt ärende ska finnas tillgängliga i digitalt format.

Vad händer när du har skickat in din komplettering?

Vi kommer att gå igenom de handlingar du har lämnar in. Då bedömer vi om ett beslut kan ges eller hur vi ska gå vidare i ärendet. Om vi saknar något ytterligare kommer vi att höra av oss till dig.