Obligatorisk ventilationskontroll (OVK) - Lämna besiktningsprotokoll

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Syftet med OVK är att kontrollera att ventilationssystemen fungerar och att inomhusklimatet är bra. Ventilationskontroll ska göras regelbundet av en certifierad kontrollant i de flesta byggnader där  det vistas många människor.

Mer om krav avseende OVK finns att läsa hos Boverket:
https://www.boverket.se/sv/byggande/halsa-och-inomhusmiljo/ventilation/ovk/

Denna tjänst används för att skicka in OVK-protokoll samt annan tillhörande dokumentation av en utförd kontroll.
Du som företräder en bostadsrättsorganisation, ett företag eller annan organisation loggas in med ditt privata BankID.

Du kommer att få möjlighet att fylla i information om vilken organisation du representerar.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa