Underlag för avgift

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Avgiften för service, vård och omsorg är inkomst­, utgift- och insatsrelaterad. Det betyder att den beror på din inkomst, boendekostnad, bostadstillägg/bostadsbidrag, civilstånd
(ensamstående eller gift/sammanboende) hur stor avgiften blir. Om du inte vill uppge dina inkomster och utgifter så finns det en max-taxa. 
Detta val kan du också göra i denna e-tjänst.

Förutsättningar

Vid ansökan om t.ex. hemtjänst, servicetjänster eller omvårdnadsboende ska du lämna uppgifter om inkomster och bostadskostnader så att vi kan beräkna rätt avgift.

Läs mer om hur vi beräknar avgifter för service, vård och omsorg.

Vad händer sen?

Då vi fått in dina inkomst- och utgiftsuppgifter kommer en handläggare att göra en beräkning för att se vilken avgift du kommer att få för den/de kommunala tjänster du efterfrågat. 

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa