Ansökan gemensamt serveringsutrymme

LÄS MER

Förutsättningar

Alla sökande behöver ha ett tidigare beviljat tillstånd.
Du/ni kommer att behöva uppge alla tillståndshavare samt deras organisationsnummer och ordinarie serveringsställe.
Den gemensamma serveringsytans adress behöver anges samt, om det avser stadigvarande ansökan, antal personer och sittplatser. Ritningar på serveringsytan behöver också bifogas.
Serveringens omfattning och tider - dvs tidsperiod och tider samt vilka alkoholhaltiga drycker som ska serveras behöver också uppges
Slutligen krävs digital signatur av samtliga medsökande tillståndshavare och firmatecknare för företaget/organisationen. Till det krävs att du känner till deras e-postadress så att signaturbegäran kan skickas.
När tillstånd ges ska varje tillståndshavare svara för såväl ordning och nykterhet inom serveringsutrymmet samt övriga krav enligt alkohollagen.

Vad händer när du skickat in ärendet?

När ärendet är inskickat blir du kontaktad av en handläggare som bekräftar mottagandet av det inkomna ärendet. Från den dag ansökan är komplett påbörjas handläggningstiden.

 

Ansökan om gemensamt serveringsutrymme av alkoholhaltiga drycker enligt 8 kap 14 § alkohollagen (2010:1622).

Följande behövs för e-tjänsten

  • BankID eller Mobilt BankID
  • e-postadress tilltillståndshavare och firmatecknare i samtliga sökande företag/organisationer
  • Ritning på serveringsytan

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa