Ansökan om tillstånd för djurhållning inom detaljplanerade områden

LÄS MER

Ansökan om tillstånd för djurhållning inom detaljplanerade områden

Det krävs tillstånd av Bygg- och miljönämnden för att inom detaljplan hålla:
1. Nötkreatur, häst, get, får eller svin.
2. Pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur.
3. Orm.