Ansökan anslutning till kommunalt vatten och avlopp

LÄS MER

Anmälan/ansökan om kommunalt vatten och avlopp ska göras vid nyanläggningar men även efteranslutningar till attefallshus, garage, gäststuga eller liknande.

Blanketten ska vara Krokoms kommun tillhanda senast sex veckor innan önskad påkoppling.