Tillbud och olyckor/skador i fristående verksamhet

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Tillbud och olyckor/skador som inträffar på fristående förskolor och inom enskild pedagogisk omsorg ska rapporteras in till Barn- och utbildningsförvaltningen enligt beslut i Barn- och utbildningsnämnden (BUN 2012-027). De inrapporterade händelserna sammanställs och redovisas för nämnden på samma sätt som tillbud och olyckor/skador som inträffat i kommunal verksamhet. 

Sammanställningen kan även användas som underlag vid den tillsyn som kommunen gör av fristående verksamheter.

Om ett eller flera barn varit inblandade i händelsen ska en kopia av denna anmälan skickas till vårdnadshavarna. När du klickat på "Skicka in" får du tillgång till ett PDF-dokument som kan skrivas ut och kopieras.

 

Definitioner:

Tillbud –  en händelse som hade kunnat leda till  olycka/skada. Till kategorin tillbud räknas även lindriga skador såsom blåmärken, svullnader, riv- och skrapsår.


Olycka/skada – en händelse som leder till fysisk eller psykisk skada. 

 

Frågor om e-tjänsten

Lena Stener Thörnlund
barn-utbildning@krokom.se
0640-161 00

Personuppgiftsansvarig

Barn- och utbildningsnämnden
barn-utbildning@krokom.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa