Ansökan om egen kompostering

LÄS MER

Ansökan om egen kompostering enligt 15 kap 18 § Miljöbalken, 38 § Avfallsförordningen 30 och eller 33 § Renhållningsordningen. Blanketten skickar du via epost till ecos@krokom.se eller via post till:
Krokoms kommun
Bygg- och miljöavdelningen
835 80 Krokom