Anmäl förändringar i lägenhetsbeståndet

LÄS MER
Det är fastighetsägarens ansvar att informera kommunen när det sker förändringar i hens lägenhetsbestånd. Det kan till exempel vara att två lägenheter slås ihop till en eller att fler lägenheter bildas eller att en bostad brinner ner.  
Kommunen registrerar sedan uppgifterna i det nationella lägenhetsregistret. 

Bakgrund
Lägenhetsregistret är ett nationellt register över Sveriges alla bostadslägenheter. Även bostäder i småhus, som villor och radhus, ingår i registret. Detta gäller oavsett om de används för permanent boende eller fritidsboende. 
Lägenhetsregistret innehåller grundläggande uppgifter såsom bostadsarea, antal rum och kökstyp.
Uppgift om vem som bor i lägenheten finns inte i lägenhetsregistret.
Det nationella lägenhetsregistret ska inte förväxlas med bostadsrättsföreningarnas lägenhetsförteckningar, som ofta också kallas lägenhetsregister.

Ansvarsfördelning

  • Lantmäteriet ansvarar för registret
  • Kommunen uppdaterar och ajourhåller uppgifterna
  • Fastighetsägaren informerar om ändringar
  • Skatteverket ansvarar för folkbokföring på lägenhet

Läs mer om lägenhetsregistret på Lantmäteriets sida

Syfte
Med hjälp av lägenhetsregistret kan Statistiska centralbyrån ta fram hushålls- och bostadsstatistik utan att genomföra de omfattande folk- och bostadsräkningar som tidigare har genomförts vart femte år, senast år 1990.
För att statistiken ska kunna framställas krävs också att Skatteverket kompletterar folkbokföringsregistret med de lägenhetsnummer som finns i lägenhetsregistret. Detta innebär att folkbokföringen nu är på bostadslägenhet i stället för enbart på fastighet.

Frågor om e-tjänsten

Kundcenter
kundcenter@krokom.se
0640-161 00

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. Skatteverket.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa