Bifoga underlag - LSS

LÄS MER

I den här e-tjänsten kan du skicka in underlag till LSS på ett säker sätt.

Förutsättningarna

Underlagen behöver vara i digitalt format. Vi har inte begränsat vilka filtyper som är tillåtna. Det finns dock begränsningar i mängden data som kan levereras. Är filen extremt stor, försök då lagra den i pdf eller zippa filen.

Vad händer sen?

Det är endast våra handläggare på LSS som är behöriga att ta emot dessa ärenden. Beroende på vad ni överenskommit med LSS-handläggarna kommer dessa filer att hanteras. Vi följer GDPR-lagstiftning samt annan lagstiftning som reglerar tillgång till personuppgifter.

Följande behövs för e-tjänsten

  • BankID

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa