Ansökan om bygdemedel

LÄS MER

Här ansöker du om bygdemedel i de län där ansökan via e-tjänst är tillgänglig. Tänk på att innan du påbörjar din ansökan bör ha eventuella bilagor tillgängliga som ska eller kan bifogas elektroniskt. Mer information och mallar för bilagor hittar du på din Länsstyrelses hemsida.